สรรพคุณของเสลดพังพอน

เสลดพังพอนตัวผู้ หรือ ชองระอา ชื่ออื่น ทางภาคกลางเรียก พิมเสนต้น ทองระอา ช้องระอา ลิ้นงูเห่า คันชั่ง อังกาบ อังกาบเมือง ก้านชั่ง และมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Barleria lupulina

เสลดพังพอน มีลักษณะเป็นไม้พุ่ม สีเขียวน้ำตาล สูงเต็มที่ประมาณ 2 เมตร ใบเดี่ยว ออกตรงข้ามกันเป็นคู่ๆ ใบมีลักษณะเรียงแคบ ผิวใบเกลี้ยง เส้นกลางใบมีสีแดง โคนก้านใบมีหนามสีม่วง ดอกช่อสีส้มเหลือง มีกลีบดอก 5 กลีบต้นเสลดพังพอนตัวเมียเป็นพืชสมุนไพรประเภทเถากลม ลักษณะเป็นไม้พุ่มเลื้อย มีลำต้นและกิ่งก้านสีเขียวเข้ม ใบเป็นใบเลี้ยงเดี่ยวออกเรียงตรงข้ามกัน รูปรีแคบขอบขนาน ดอกช่อ ออกเป็นกระจุกที่ปลายกิ่ง กลีบดอกสีแดงส้ม มีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียยาวโผล่พ้นหลอดออกมา ปลายแยกเป็น 2 ปาก ผลเป็นผลแห้ง ไม่ค่อยออกดอก ส่วนมากขึ้นตามป่า หรือปลูกกันตามบ้าน ดังนั้นการขยายพันธุ์จึงทำได้โดยการปักชำหรือ การแยกเหง้าแขนงไปปลูกบ้างก็มี

เสลดพังพอน

เสลดพังพอน แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ เสลดพังพอนตัวผู้ และเสลดพังพอนตัวเมีย สรรพคุณเด่นของเสลดพังพอน คือการถอนพิษ เสลดพังพอนทั้งตัวผู้และตัวเมีย มีคุณสมบัติทางยา ไม่ได้แตกต่างกันมากนัก เพียงแต่ เสลดพังพอนตัวเมียจะมีฤทธิ์ ที่แรงกว่า และใบของเสลดพังพอนตัวผู้จะขมกว่า เป็นพืชสมุนไพรชนิดใบใช้พอกฝี แก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อย แก้ช้ำบวม ทั้งต้นใช้แก้ปวดฟันด้วย

ประโยชน์ของเสลดพังพอน

เสลดพังพอนตัวผู้
-ราก ช่วยลดอาการตัวเหลือง กินข้าวไม่ได้ ช่วยแก้อาการตาเหลือง ถอนพิษงู แก้ปวดฟัน และแมลงสัตว์กัดต่อย
-ใบ ช่วยแก้ปวดบาดแผล แก้โรคฝี โรคคางทูม โรคงูสวัด เริม โรคฝีดาษ แก้ฟกช้ำ นอกจากนี้ยังช่วยรักษาแผลจากของมีคมบาด

เสลดพังพอนตัวเมีย
-ราก ช่วยขับปัสสาวะ ขับประจำเดือน แก้ปวดเมื่อย
-ใบ ช่วยรักษาแผลโรคผิวหนัง เช่น เริม แผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก แผลร้อนในปาก

และเสลดพังพอนทั้งสองชนิด ยังสามารถนำ ทั้ง ราก ต้น ใบ ดอก ผล ของเสดลพังพอน มีสรรพคุณในการถอนพิษ ต่างๆได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น พิษของแมลงสัตว์กัดต่อย เช่น งู ตะขาบ แมลงป่อง

แหล่งอ้างอิง : www.rspg.or.th/plants_data/herbs/herbs_20_7.htm