เนื้อเพลงควีโยมิ (ท่อน 1)

ควี ควี ควีโยมี ควี ควี ควีโยมี

โชโก มอฟิน ฮัน โชกัก ชีคยอนกโก

โค โซ ฮัน อูยูฮันชันนึน คีดารยอโย

โอปาฮาโก นาฮาโก กก มาจู อันจาซอ

ซอโร ซนบาทัก วีเอ เยปึน นักซอรึล ฮาจโย

* ฮันนุน พัลจิมา นูกา มวอเรโด แนกอ แนกอ

ทารึน ยอจารัง มัลโด ซอกจิมา นัน นีกอ นัน นีกอ

แชกี ซนการัค กอลโค กก ยักซกแฮ ชวอโย

ชอลแต นา ฮนจา แนพอรยอ ทูจี อัลกีโร

เนื้อเพลงควีโยมิ (ท่อน 2 ท่อนฮุค)

** อิล ทอฮากี อิลลึน ควีโยมี

อี ทอฮากี อีนึน ควีโยมี

ซัม ทอฮากี ซัมมึน ควีโยมี

ควี ควี ควีโยมี ควี ควี ควีโยมี

ซา ทอฮากี ซาโด ควีโยมี

โอ ทอฮากี โอโด ควีโยมี

ยุก ทอฮากี ยุกกึน ซก ซก ซก ซก ซก ซก ควีโยมี นัน ควีโยมี~

ซ้ำ *

ฮานา ทุล เซด นุน กัมโก แนเก ทากาวา

ทู ซนนือโร แน บลลึล มันจีมยอ

เนื้อเพลงควีโยมิ (ท่อน 3)

โปโปฮารยอนึน คือ อิบซุล มักโกซอ

อิล ทอฮากี อิลนึน ควีโยมี

อี ทอฮากี อีนึน ควีโยมี

ชัม ทอฮากี ซัมมึน ควีโยมี ควี ควี ควียอมี ควี ควี ควียอมี

ซา ทอฮากี ทอโด ควีโยมี

โอ ทอฮากี โอโด ควีโยมี

ยุก ทอฮากี ยุกกึน ซก ซก ซก ซก ซก ซก ควีโยมี นัน ควีโยมี

ฮันนุน พัลจิมา นูกา มวอเรโด แนกอ แนกอ

ทารึน ยอจารัง มัลโด ซอกจิมา นัน นีกอ นัน นีกอ

แชกี ซนการัค กอลโค กก ยักซกแฮ ชวอโย

ชอลแต นา ฮนจา แนพอรยอ ทูจี อัลกีโร

ชอลแต นา ฮนจา แนพอรยอ ทูจี อัลกีโร

เนื้อเพลงควีโยมิ (ท่อน 1)

ควี ควี ควีโยมี ควี ควี ควีโยมี (นะ นะ นะ น่ารักป่ะ?

โชโก มอฟิน ฮัน โชกัก ชีคยอนกโก (ช็อกโกมัฟฟินหนึ่งชิ้นที่ฉันทำ)

โค โซ ฮัน อูยูฮันชันนึน คีดารยอโย (และนมหนึ่งแก้วที่ฉันทำเพื่อรอเธอ)

โอปาฮาโก นาฮาโก กก มาจู อันจาซอ (พี่ชายและฉันนั่งลงและหันมองหน้ากันแน่นอน)

ซอโร ซนบาทัก วีเอ เยปึน นักซอรึล ฮาจโย (จับมือกันและกันบนความทรงจำที่สวยงาม)

* ฮันนุน พัลจิมา นูกา มวอเรโด แนกอ แนกอ (อย่ามองคนอื่นนะ ไม่ว่าอะไรก็ตาม มองแค่ฉันคนเดียวนะ)

ทารึน ยอจารัง มัลโด ซอกจิมา นัน นีกอ นัน นีกอ (อย่าหลงไปกับคำพูดของผู้หญิงคนอื่นนะ ฉันเป็นของคุณ ฉันเป็นของคุณ)

แชกี ซนการัค กอลโค กก ยักซกแฮ ชวอโย (งั้นเราเกี่ยวก้อยสัญญากันดีกว่า)

ชอลแต นา ฮนจา แนพอรยอ ทูจี อัลกีโร (สัญญานะว่าจะไม่ทิ้งฉันไว้คนเดียว)

เนื้อเพลงควีโยมิ (ท่อน 2)

** อิล ทอฮากี อิลลึน ควีโยมี (1 + 1 น่ารักป๊ะ?)

อี ทอฮากี อีนึน ควีโยมี (2 + 2 น่ารักป๊ะ?)

ซัม ทอฮากี ซัมมึน ควีโยมี (3 + 3 น่ารักป๊ะ?)

ควี ควี ควีโยมี ควี ควี ควีโยมี (น่ารักป๊ะ? นะ นะ น่ารักป๊ะ? นะ นะ น่ารักป๊ะ?)

ซา ทอฮากี ซาโด ควีโยมี (4 + 4 น่ารักป๊ะ?)

โอ ทอฮากี โอโด ควีโยมี (5 + 5 น่ารักป๊ะ?)

ยุก ทอฮากี ยุกกึน ซก ซก ซก ซก ซก ซก ควีโยมี นัน ควีโยมี~ (6 + 6 จุ๊บๆๆๆๆ น่ารักป๊ะ? ฉันน่ารักใช่ไหมล่ะ?)

ซ้ำ *

ฮานา ทุล เซด นุน กัมโก แนเก ทากาวา (1 2 3 เธอปิดตาแล้วเข้ามาใกล้ๆฉัน)

ทู ซนนือโร แน บลลึล มันจีมยอ (เธอสัมผัสฉันด้วยมือทั้ง 2 ข้างเบา ๆ)
เนื้อเพลงควีโยมิ (ท่อน 3)

โปโปฮารยอนึน คือ อิบซุล มักโกซอ (และขยับริมฝีปากเข้ามาใกล้ขึ้นๆ แล้วจูบฉัน)

อิล ทอฮากี อิลนึน ควีโยมี (1 + 1 น่ารักป๊ะ?)

อี ทอฮากี อีนึน ควีโยมี (2 + 2 น่ารักป๊ะ?)

ชัม ทอฮากี ซัมมึน ควีโยมี ควี ควี ควียอมี ควี ควี ควียอมี (3 + 3 น่ารักป๊ะ? น่ารักป๊ะ? นะ นะ น่ารักป๊ะ? นะ นะ น่ารักป๊ะ?)

ซา ทอฮากี ทอโด ควีโยมี (4 + 4 น่ารักป๊ะ?)

โอ ทอฮากี โอโด ควีโยมี (5 + 5 น่ารักป๊ะ?)

ยุก ทอฮากี ยุกกึน ซก ซก ซก ซก ซก ซก ควีโยมี นัน ควีโยมี (6 + 6 จุ๊บๆๆๆๆ น่ารักป๊ะ? ฉันน่ารักป๊ะ?)

ฮันนุน พัลจิมา นูกา มวอเรโด แนกอ แนกอ (อย่ามองคนอื่นนะ ไม่ว่าอะไรก็ตาม มองแค่ฉันคนเดียวนะ)

ทารึน ยอจารัง มัลโด ซอกจิมา นัน นีกอ นัน นีกอ (อย่าหลงไปกับคำพูดของผู้หญิงคนอื่นนะ ฉันเป็นของคุณ ฉันเป็นของคุณ)

แชกี ซนการัค กอลโค กก ยักซกแฮ ชวอโย (งั้นเราเกี่ยวก้อยสัญญากันดีกว่า)

ชอลแต นา ฮนจา แนพอรยอ ทูจี อัลกีโร (สัญญานะว่าจะไม่ทิ้งฉันไว้คนเดียว)

ชอลแต นา ฮนจา แนพอรยอ ทูจี อัลกีโร (สัญญานะว่าจะไม่ทิ้งฉันไว้คนเดียว)